Saturday, January 4, 2014

membuat mini RTU

mumpung libur kerja....lanjutkan hobi yang tetunda.....
merakit mini rtu...
bahan yang diperlukan antara lain:
box
arduino
ethernet shield
resistor 10k
resistor 1k
optocopler 4n35
pcb
terminal screw

No comments:

Post a Comment

shield RS485 for Arduino Uno Or Mega 2560

shield rs485 ini adalah modul komunikasi serial rs485 yang digunakan untuk board mikrokontroller arduino. modul ini mempunyai 4 terminal ...